Voorwaarden

Iedere docent biedt zijn/haar cursussen als zelfstandige ondernemer aan. Dit betekent voor een deelnemer dat deze zich direct aanmeldt bij de docenten, via deze site. Omdat SchIK een samenwerking is van diverse docenten hebben wij een aantal voorwaarden gesteld voor iedereen die zich aanmeldt voor een cursus.

  • Aanmelden geschiedt door het invulstrookje onderaan de pagina van de betreffende docent in te vullen.
  • De aanmelding is bindend.
  • Deelnemers worden ingeschreven in volgorde van aanmelding
  • Kan de deelnemer door overmacht (ziekte en rampspoed) toch niet deelnemen aan de cursus, dan kan deze nog in de twee weken voorafgaand aan de cursus contact opnemen met de betreffende docent en samen naar een oplossing zoeken.
  • Afmelding van deelname in de twee weken voorafgaand aan de cursus kan niet kosteloos gebeuren. Van de cursuskosten wordt 30%  in rekening gebracht.
  • Bij afmelding na aanvang van de cursus wordt 100% van de cursus in rekening gebracht.
  • Overmacht gedurende de cursus is voor verantwoordelijkheid van de deelnemer en cursusgeld kan dan niet gerestitueerd worden.
  • Bij ziekte van een docent tijdens de cursus wordt de gemiste les altijd ingehaald. Bij meer dan twee keer ziekte van de docent wordt er óf een invaller ingezet, óf er vindt restitutie plaats voor de gemiste lessen.
  • De docent factureert aan het begin van de cursus,  betaling geschiedt binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de cursus.

Privacyverklaring
SchiK als samenwerkingsverband bewaart in de gezamenlijke administratie geen persoonsgegevens van cursisten langer dan de cursusduur met uitzondering van het e-mailadres t.b.v. de nieuwsbrief. Verstrekte gegevens t.w. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum zijn noodzakelijk voor het sturen van de factuur, in geval van calamiteiten  en om te beoordelen of iemand niet te jong of te oud is voor een activiteit.  E-mailadressen worden bewaard op een beveiligde server en beheerd door de coördinator van SchiK. De SchiK-nieuwsbrief biedt je te allen tijden de mogelijkheid tot definitieve uitschrijving uit het systeem. SchiK verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.  De website www.scholinginkunst.nl maakt geen gebruik van cookies.

Scroll naar boven